Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Oferujemy usługi przygotowywania dokumentacji technicznej, usługi w dziedzinie grafiki komputerowej oraz specjalistycznych usługi CAD, w szczególności:

 • wykonywanie rysunków wykonawczych i złożeniowych dla istniejących maszyn i detali,
 • digitalizacja / konwersja dokumentacji papierowej do postaci cyfrowej,
 • sporządzanie modeli 3D z istniejącej dokumentacji 2D,
 • wykonywanie dokumentacji 2D na podstawie modeli 3D lub skanów 3D,
 • przygotowywanie i drukowanie dokumentacji technicznej,
 • modele prezentacyjne i instruktażowe,
 • modelowanie 3D obiektów na potrzeby fotorenderingu,
 • wykonywanie analizy statycznej MES modelowanych części,
 • przygotowywanie modeli 3D i wizualizacji,
 • dokumentacja towarzysząca – instrukcje obsługi i napraw, montażu, katalogi części,
 • przygotowywanie rysunków załączanych do wniosków patentowych,
 • instrukcje technologiczne na potrzeby produkcji maszyn i części,
 • konsultacje techniczne w zakresie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej oraz produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń.

 

 

Comments are closed.