Leios – inżynieria odwrotna

Leios 2 to program, dzięki któremu możemy pracować z siatkami 3D oraz modelami CAD. W ramach zakresu działań może wykonywać różnego rodzaju operacje w zakresie przetwarzania obiektu 3D – edycja, naprawa, tworzenie elementów geometrycznych, zapis do formatu CAD do późniejszej edycji w programach CAD/CAM czy CAE.

Dzięki Leios 2 możemy obrabiać chmury punktów. Na ten moduł składają się takie opcje jak import danych ze skanera 3D, rejestracja, łączenie i wyrównywanie chmur punktów oraz siatek mesh, zestaw standardowych opcji przekształcania siatki (odbicia lustrzane, przesunięcia, obroty) a także optymalizację siatki polegającą między innymi na oczyszczaniu i wygładzaniu. Wśród dostępnych funkcji znajdziemy również upraszczanie i rozdrabnianie siatki, udoskonalanie powierzchni, wypełnianie braków, eksport siatki do takich formatów jak stl, obj, ply, cwk, vrml.

Leios 2 analizuje i rozpoznaje powierzchnie oraz krawędzie, automatycznie określa promień zaokrąglenia i przetwarza je w styczne do powierzchni odrębne obiekty. Dodatkowo inteligentne rozpoznawanie krawędzi czy konkretnych obiektów na modelu (jak kula czy cylinder) ułatwia dzielenie modelu na regiony.

Leios 2 oferuje kilka sposobów pracy z przetwarzaniem siatek. W zależności od tego czy mowa o projektowaniu, tworzeniu obiektów freeform, obieramy odpowiednią taktykę, by uzyskać oczekiwany rezultat. Praca, w zależności od podejścia, może odbywać się pod naszą całkowitą kontrolą bądź z wykorzystaniem automatycznych funkcji programu.

Leios 2 dokonuje pełnej analizy siatki – obliczeniom zostają poddane takie właściwości jak rozmiar powierzchni siatki, kąty, wymiary XYZ czy odległości między punktami. Natomiast narzędzia oceny powierzchni służą do określania mapy krzywizn czy krzywych NURBS. Możemy również dokonać porównań między siatkami trójkątów, powierzchniami CAD i raportami.

Comments are closed.