ABC Skanowania 3D

Co to jest skanowanie 3D?

Skanowanie 3D to szybkie i dokładne przekonwertowanie geometrii trójwymiarowych obiektów rzeczywistych do postaci cyfrowej. Otrzymany plik – model cyfrowy może być następnie edytowany, przetwarzany i wykorzystywany do wizualizacji, prototypowania bądź kontroli geometrii przez odpowiednie oprogramowanie CAD/CAM.

 

HDI Advance światło strukturalne

Zasada działania skanera 3D

Skanowanie obiektów odbywa się przy użyciu skanera 3D. W swojej pracy wykorzystujemy optyczny skaner 3D. Podstawą jego działania jest projekcja znanej struktury światła białego na skanowany obiekt. W trakcie jednego skanu wykorzystywane jest wiele różnych struktur światła różniących się gęstością, ilością i położeniem linii. Linie proste ulegają zniekształceniu odpowiednio do kształtu mierzonego obiektu. Szybkie kamery zbierają obraz obiektu z liniami struktury na niego projektowanej i przekazują go do komputera.

Prążki ugięte

Przechwytywanie przez skaner informacji o położeniu punktów w przestrzeni opiera się na zasadzie triangulacji czyli na obliczeniu miejsca przecięcia się w przestrzeni płaszczyzny utworzonej przez prążek światła strukturalnego i półprostej wychodzącej ze środka piksela matrycy kamery.

Zasada triangulacji

Przechwycony obraz jest następnie analizowany w komputerze. W wyniku jednego pomiaru zbierane jest 2,6 miliona punktów pomiarowych w niecałą jedną sekundę. Dzięki temu możliwe jest odwzorowanie nawet bardzo skomplikowanej geometrii w sposób szybki i dokładny.

Comments are closed.